93 765 02 59 brianxanews@brianxa.cat

8 de set. 2013

Objectius

8.9.13

COMPARTEIX
ImprimirImprimir Baixar en PDFPDF

  • Comprensió lectora
  • Lectura àgil en format periodístic
  • Capacitat de resum i síntesi d'un article periodístic. Extreure'n les preguntes bàsiques: qui? què? quan? on? com? i per què?
  • Capacitat per redactar un text periodístic on hi apareguin les informacions: qui? què? quan? on? com? i per què?
  • Creació d'un setmanari online amb les notícies més destacades classificades per blocs, des d'informacions locals fins a internacionals.
  • Coneixement dels portals informatius a la xarxa, generalistes i especialitzats.
  • Anàlisi comparatiu i crític de diferents versions d'una mateixa notícia.